ΚΑΦΕΔΕΣ

Coffees

FREDDO ESPRESSO
XL FREDDO ESPRESSO
FREDDO CAPPUCCINO
XL FREDDO CAPPUCCINO
ESPRESSO ΜΟΝΟ
ESPRESSO ∆ΙΠΛΟ
CAPPUCCINO ΜΟΝΟ
CAPPUCCINO ∆ΙΠΛΟ
FRAPPE
ΝES CAFE
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΤΣΑΪ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ

* Οι καφέδες διατίθενται και decafeine